Yritys

Ratkaisu tehokkaaseen talousasioiden hoitoon yrityksessäsi

Ratkaisijat perustettiin vuonna 1987 päämääränä asiakasyritysten kustannustehokas ja luotettava taloudenhoito. Panostus osaamiseen ja tulevaisuuden ohjelmisto- ja teknologiaratkaisuihin ovat edelleen painopistealueita Ratkaisijoiden kehittämisessä. Auktorisoituna tilitoimistona Ratkaisijoiden toimintaa valvoo määräaikaistarkastuksin Taloushallintoliitto, joka asettaa myös koko tilitoimiston henkilöstölle koulutustasovaatimukset. Tilitoimiston omien asioiden, kuten talous, järjestelmät ja toimintojen vakuuttaminen pitää mielestämme olla ensiluokkaisessa kunnossa.